فرمول محاسبه سرعت خواندن محصولات

jadval

فرمول محاسبه سرعت خواندن (Read) بر روي رم ها و اس دي کارت ها طبق استاندارد هاي جهاني (CE, FCC) بدين شرح است : X سرعت خواندن (Read) و نوشتن (Write) اطلاعت بر روي کليه رم ها مي باشد . هر يکX برابر است با ۱/۲ مگابيت بر ثانيه . هر يک بايت برابر است با ۸ بيت که بيت را با علامت اختصاري (b) و بايت را با (B) نمايش مي دهند . بنابراين براي بدست آوردن سرعت های استاندارد کافيست (Mb) را بر عدد ۸ تقسيم کرده تا MB/s بدست آيد . بطور مثال :  ۶۰۰x × ۱/۲ = ۷۲۰ ÷ ۸ = ۹۰MB/s

* حداقل سرعت نوشتن (Write) بر روی رم های ميکروU3 و اس دي کارت هاي U3 نبايد پايين تر از ۴۵ مگابايت بر ثانيه باشد .

– See more at: http://novinrayanehsegal.com/?p=4225#sthash.05687GiU.dpuf